Vyberte stránku

MATERIÁLY

PROFI MK1 0,8 MM

Vápenocementová suchá omítková směs s vysokým obsahem vápna pro vnitřní použití, určená ke strojnímu zpracování. Jednovrstvá omítka, případně jako jádrová vrstva pod další ušlechtilou omítku, zrno do 0,8 mm.
Je určena pro vnitřní použití, a to i ve vlhkých prostorách (sklepy, prádelny, vlhké kuchyně, atd.). Lze ji použít při opravách starých budov a sanačních pracích. Vykazuje vlastnosti velmi příznivě ovlivňující bytové klima, vyznačuje se velmi dobrou zpracovatelností.

PROFI FEINPUTZ 0,6 mm

Oblast použití: Jako jemná štuková omítka s filcovaným povrchem na všechny běžné vápenocementové jádrové omítky. Zpracovává se ručně. Je vhodná také jako štuková vrstva na sanační omítky.

Vlastnosti: Vysoká paropropustnost, snadná zpracovatelnost, rovnoměrná struktura.

Spotřeba materiálu cca 4 kg/m²/3 mm
Tloušťka vrstvy min. 3 mm
Spotřeba vody 2800: cca 11 litrů čisté vody/40 kg pytel
Spotřeba vody 2802: cca 6,5–7 litrů čisté vody/25 kg pytel
Pevnost v tlaku > 0,5 N/mm²
Objemová hmotnost v suchém stavu cca 1450 kg/m³
Faktor difúzního odporu μ cca 10
Koeficient tepelné vodivosti λ 0,45 W/(m·K)

Strojní jádrová omítka HASIT 650 Kalkzementputz

Strojní jádrová omítka HASIT 650 Kalkzementputz je jedno i vícevrstvá omítka pro omítání všech druhů stavebních materiálů ve vnějším i vnitřním prostředí. Je určena k použití na fasády, interiérové sklepní stěny, garáže, komerční prostory, vlhké prostory, schodiště, atd. HASIT 650 Kalkzementputz nepoužívat nechráněnou v soklové části. Ve vnějším prostředí nedoporučujeme používat na tepelně izolační zdicí prvky. Lze použít na pórobeton a jako vrchní omítka s povrchovou úpravou filcováním.

Strojní lehčená jádrová omítka HASIT 655 LEICHT Kalkzementputz

Strojní lehčená jádrová omítka HASIT 655 LEICHT Kalkzementputz je jedno i vícevrstvá omítka určená zejména pro strojní omítání ve vnějším i vnitřním prostředí. Je určena k použití pro fasády a vnitřní stěny, na všechny druhy zdicích prvků. Omítku nepoužívat v oblasti soklů. Zejména na porézních a lehké zdivo s DF> = 6, dřevocementových tvárnic, atd. Je vhodná zejména na tepelně izolační zdicí prvky (cihelné, pórobetonové i z lehčeného betonu.

HASIT 162 FEIN-KALKPUTZ

Jako jemná vápenná omítka (štuk) se zvýšenou pevností, pro povrchovou úpravu všech typů zdrsněných jádrových omítek s možností vyrovnání jádrové omítky vrstvou do 2 mm.

Cemix THERM system

Tepelněizolační omítky patří mezi moderní stavební hmoty, které se používají především pro aplikace ve vnějším prostředí. Je však možné je použít také v interiérech, mezi vytápěnými anevytápěnými místnostmi – na stěny z jejich chladnější strany.Cemix vyrábí dva typy tepelně-izolačních omítek, a sice Supertherm TO a Supertherm TO extra. Tyto omítky tvoří mezistupeň mezi běžnými lehčenými omítkami a zateplovacím systémem. Svými tepelněizolašními vlastnostmi výrazně snižují prostup tepla stěnami a tak snižují energetickou náročnost na vytápění objektů. Celý omítkový zateplovací systém má velmi příznivou difúzi vodních par, a tak umožňuje „dýchání stěn“.Omítky Cemix Supertherm jsou vhodné na všechny druhy zdicích materiálů a lze je využít všude tam, kde je požadavek na věší odolnost vůči objemovým změnám vlivem teploty, kde by u běžné omítky docházelo k tvorbě trhlin.

Cemix SAN system

Cemix nabízí dva osvědčené typy sanačníxh systémů.Klasické Sanační omítkové systémy jsou využívány jako¨součást komplexního způsobu sanace vlhkého zdiva a omítek poškozených účinky vlhkosti, solí i znečišťování atmosféry. Tyto systémy jsou tvořeny skladbou sanačních omítek, které napomáhají rychlejšímu vysušivání vlhkého zdiva, přičemž celkový vzhled omítnutých ploch úůsobí suchým dojmem.Odvlhčovací sanační omítkový systém je vhodný na všechny stupně vlhkého a zasoleného zdiva, prověřený již 30 letu praxí s řadou referencí. Základním prvkem celého systému je omítková směs SUPERSAN.Princip funkce systému je založen na speciálním roložením pórů, které jsou propojeny jemným kapilárním systémem. Tato kombinace podstatně znásobuje povrch zdiva, a tím se z vlhkého zdiva odpařuje vlhkost enormní rychlostí, ačkoli omítka samotná zůstává suchá a bez solných výkvětů.

Cemix WALL system

Zdicí malty Cemix vycházejí jak ze zkušeností s používáním tradičních zdicích materiálů (běžných pálených cihel), tak z nejnovějších poznatků získaných spoluprací s výrobci moderních zdicích materiálů, jako jsou pórobetonové bloky, tepelněizolační či broučené bloky typu THERM, vápenopískové bloky a další. Díky vlastnímu vývoji a zkušenostem spojených s moderní průmyslovou výrobou zdicích malt, jsou dány pevné základy pro jejich kvalitní výrobu.Omítky jsou tradičním a nejčastěji používaným způsobem úpravy vnějších i vnitřních povrchů staveb. V závislosti na jejich tloušťce, složení a skladbě jednotlivých vrstev plní fyzikální a estetickou úlohu, zajišťují trvanlivost zdiva a chrání stavbu před nepříznivými vlivy. Stavba po aplikaci omítek působí dojmem upravenosti dokončenosti. Omítky Cemix odpovídají ČSN EN 998-1 a splňují veškeré nároky na ně kladené.

Hasit šlechtěná omítka – strukturální

Minerální vrchní omítka určená pro ruční nahazování a vytváření různých struktur. Vhodná k dekorativním úpravám i vnitřních prostorů. V odstínech dle vzorníku barev.

KONTAKTUJTE NÁS

Petr Musil
+420 776 054 103

info@omitky-boruta.cz

Miroslav Bořuta
+420 605 213 898